Naast het interne zorgteam bestaande uit zorgcoördinatoren (orthopedagogen) zijn verschillende partners werkzaam binnen Orion College Drostenburg. De verschillende partners bieden, in nauwe afstemming met de leerling, ouders/verzorgers, externe behandelaars/zorgverleners en het zorgteam binnen de school, extra ondersteuning op Orion College Drostenburg. 

Cordaan

Vanuit Cordaan zijn er dagelijks twee kinderverpleegkundigen werkzaam op Orion College Drostenburg. De kinderverpleegkundigen voeren (medisch-teschnische) verpleegkundige zorg en handelingen uit. Daarnaast bieden zij eerste hulp bij acuut zieke kinderen. Om gebruik te kunnen maken van deze verpleegkundige zorg vanuit Cordaan is een zorgovereenkomst tussen het individuele gezin (van de individuele leerling) en Cordaan noodzakelijk.

Naast kinderverpleegkundigen zijn er individueel begeleiders vanuit Cordaan werkzaam binnen de school. Vanuit de Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs (SJSO) wordt individuele begeleiding geboden aan leerlingen gericht op het begeleiden van (leer)gedrag, sociale interacties en het vergrote van sociale en schoolse vaardigheden.

Reade

De Divisie Revalidatie Kinderen & Jongeren van Reade verzorgt de revalidatiebehandelingen op Orion College Drostenburg. Een behandelteam, onder leiding van de revalidatiearts, realiseert de revalidatiebehandeling binnen beschreven behandelprogramma’s op school. Om gebruik te kunnen maken van therapie vanuit Reade is een overeenkomst tussen het individuele gezin (van de individuele leerling) en Reade noodzakelijk. Het aanbod van Reade binnen Orion College Drostenburg bestaat uit: 

  • Fysiotherapie 
  • Ergotherapie
  • Maatschappelijk werk
  • Logopedie op revalidatieindicatie
  • Psychologische begeleiding 

Levvel en Altra

Vanuit de Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs (SJSO) zijn een aantal specialistische hulpverleners vanuit Levvel en Altra (AToS) werkzaam binnen Orion College Drostenburg. Deze hulpverleners bieden begeleidingstrajecten aan leerlingen waarbij een hulpvraag is op verschllende gebieden, namelijk: bij de leerling zelf, op school en binnen het gezin. De specialistische hulpverlener biedt begeleiding aan de leerling op school, maar heeft ook een verbindende functie tussen school, thuis en hulpverlening. 

Jeugdarts GGD Amsterdam

Aan Orion College Drostenburg is vanuit de GGD een jeugdarts verbonden, die een adviserende rol heeft binnen de Commissie van Begeleiding (CvB). Daarnaast is de jeugdarts betrokken bij het bepalen van de belastbaarheid van een leerling, de begeleiding rondom ziekteverzuim en heeft indien nodig contact met externe medische behandelaars. Voor meer informatie over GGD Amsterdam Jeugd.