Open Dag op het Orion College Drostenburg - ter oriëntatie

 

==================================

Per heden is er ruimte voor aanmeldingen voor onze volgende afdelingen:

=> jaren 1, 2 en 4 van onze praktijkafdeling

=> 3 vmbo bb/ kb

=> 3 vmbo tl

=> 4 havo

 

Wegens overaanmeldingen kunnen wij momenteel geen nieuwe aanmeldingen in behandeling nemen voor de volgende afdelingen:

=> onze zml-mb afdeling

=> jaren 1 en 2 vmbo/ havo

 

d.d. 19-4-2024

==================================

 

Op zaterdag 27 januari 2024, van 10.00 uur tot 14.00 uur houden wij onze Open Dag voor de leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs, die zich willen oriënteren op Orion College Drostenburg.

Om een indruk te geven van onze school heben wij in samenwerking met de leerlingen een filmpje gemaakt. Door dit filmpje te bekijken krijgt u inzicht in de verschillende niveaus die wij op school bieden, de ondersteuning en de leerlingpopulatie.

(volledigheidshalve: het filmpje is opgenomen in coronatijd)

U kunt desgewenst uw kind aanmelden voor de vrijblijvende oriëntatiebijeenkomst via email: Open Dag Orion College Drostenburg. Vermeldt u hierbij het advies van de basisschool.

U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging van uw belangstellingsmail.