Open dag op het Orion College Drostenburg

Helaas hebben wij op dit moment geen opendagen of voorlichtings- en rondleidingsdagen voor de leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs gepland staan.

Op zaterdag 5 februari (coronaproof) en vrijdag 25 maart 2022 hadden wij voorlichtings- en rondleidingsdagen. Deze dagen hebben geleid tot een overweldigend aantal aanmeldingen. Deze zijn wij nu aan het beoordelen op plaatsbaarheid. Aangezien de doorlooptijd van de aanmelding tot definitieve plaatsing van meerdere factoren afhankelijk is kunnen wij op dit moment niet een datum plannen voor een 3e voorlichings- en rondleidingsdag.

Het staat u vrij om toch uw kind bij ons te melden via onderstaand email adres. Om u een beeld te schetsen van onze school hebben wij hebben samen met de leerlingen een filmpje gemaakt. Het filmpje geeft inzicht in de verschillende niveaus die wij op school bieden, de ondersteuning en de leerlingpopulatie.

U kunt uw desgewenst u kind aanmelden via email: open dag OC Drostenburg. Vermeldt u hierbij het advies van de basisschool.

U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging van uw melding.