Aanmelden op Orion College Drostenburg

Uw kind aanmelden op Orion College Drostenburg? Nieuwe leerlingen dienen per e-mail te worden aangemeld bij de administratie.

Na aanmelding wordt een toestemmingsformulier voor dossieropvraag naar ouder(s)/verzorgers(s) verstuurd. Nieuwe leerlingen en ouder(s)/verzorgder(s) worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op school en er vindt een dossieranalyse plaats. Op basis van het kennismakingsgesprek en de dossieranalyse wordt door de Commissie van Begeleiding (CvB) bepaald of een leerling plaatsbaar is op Orion College Drostenburg. 

Wanneer wordt een leerling toegelaten? 

Uw kind kan worden aangemeld op onze school als hij/zij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft gekregen van het Samenwerkingsverband (SWV). Het samenwerkingsverband bekijkt voor elke leerling wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is en welk type onderwijs het best passend is. Ga voor meer informatie naar de website van het Samenwerkingsverband (SWV).