Kennismaken in coronatijd, hoe gaat dat?

In verband met de coronamaatregelen is er in samenwerking met de leerlingen een filmpje over de school gemaakt (het filmpje staat op deze pagina; accepteert u wel de cookies?). Het filmpje geeft inzicht in de verschillende niveaus die wij op school hebben, de ondersteuning die de school biedt en de leerlingpopulatie. Ben je enthousiast of heb je nog vragen dan hebben wij op onderstaande momenten ‘online Open Dagen’ georganiseerd.

  • Als je een praktijkadvies hebt gehad zijn dit de dagen voor de online Open Dagen:
    • Woensdag 7 april van 15: 00 tot 16:00 uur
  • Als je een vmbo/havo advies hebt gehad zijn dit de data voor de online Open Dagen:
    • Vrijdag 26  maart van 15:30 tot 16.45 uur

Ouders/verzorgers kunnen zich via het mailadres: aanmeldingen.ocdrostenburg@orion.nl opgeven voor de online Open Dag. Graag daarbij aangeven of het gaat om praktijk of vmbo/havo en op welke dag u de ‘online Open Dag’ wilt bijwonen. U ontvangt dan een uitnodiging via de mail met daarin een link naar de online Open Dag.

Op deze manier hopen wij u een goed alternatief te kunnen bieden voor het niet door kunnen gaan van de reguliere Open Dag. Wij hopen u online te mogen verwelkomen op het Orion College Drostenburg en kijken er naar uit jullie spoedig 'live' te kunnen ontmoeten!

Aanmelden op Orion College Drostenburg

Uw kind aanmelden op Orion College Drostenburg? Nieuwe leerlingen dienen per e-mail te worden aangemeld bij de administratie.

Na aanmelding wordt een toestemmingsformulier voor dossieropvraag naar ouder(s)/verzorgers(s) verstuurd. Nieuwe leerlingen en ouder(s)/verzorgder(s) worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op school en er vindt een dossieranalyse plaats. Op basis van het kennismakingsgesprek en de dossieranalyse wordt door de Commissie van Begeleiding (CvB) bepaald of een leerling plaatsbaar is op Orion College Drostenburg. 

Wanneer wordt een leerling toegelaten? 

Uw kind kan worden aangemeld op onze school als hij/zij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft gekregen van het Samenwerkingsverband (SWV). Het samenwerkingsverband bekijkt voor elke leerling wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is en welk type onderwijs het best passend is. Ga voor meer informatie naar de website van het Samenwerkingsverband (SWV).