Kennismaken in coronatijd, hoe gaat dat?

Openmiddag 26 januari 2022 vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur. (ondervoorbehoud van de dan geldende corona maatregelen. Hou de berichtgeving op deze site daarom in de gaten.)

In verband met de coronamaatregelen is er in samenwerking met de leerlingen een filmpje over de school gemaakt (het filmpje staat op deze pagina; accepteert u wel de cookies?). Het filmpje geeft inzicht in de verschillende niveaus die wij op school hebben, de ondersteuning die de school biedt en de leerlingpopulatie.

Ben je enthousiast of heb je nog vragen dan ben je van harte welkom op bovenstaande openmiddag!

In verband met de huidige corona maatregelen houden wij op dit moment geen rondleidingen. 

Wanneer wordt een leerling toegelaten? 

Uw kind kan worden aangemeld op onze school als hij/zij een toelaatbaarheidsverklaring(TLV) heeft gekregen van het Samenwerkingsverband (SWV). Het samenwerkingsverband bekijkt voor elke leerling wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is en welk type onderwijs het best passend is. Ga voor meer informatie naar  de  website van het Samenwerkingsverband (SWV).

Uw kind aanmelden op Orion College Drostenburg? Nieuwe leerlingen dienen per e-mail te worden aangemeld bij de administratie.  aanmeldingen.ocdrostenburg@orion.nl  

Naast de verplichte TLV doet de school een dossieronderzoek. Na aanmelding wordt een toestemmingsformulier voor het dossieronderzoek naar ouder(s)/verzorger(s) verstuurd.

Voor leerlingen vanuit groep 8 geldt dat:

De ouder(s) / verzorger (s) en de leerling na de dossieranalyse worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op school. Op basis van het kennismakingsgesprek en de dossieranalyse wordt door de Commissie van Begeleiding (CvB) bepaald of een leerling plaatsbaar is op Orion College Drostenburg. 

Voor zij instroom leerlingen geldt dat:

Er voor het huidige schooljaar (2021-22) op dit moment geen plaatsen meer beschikbaar zijn op het Orion College Drostenburg. 

Belangstellenden kunnen voor schooljaar 2022-23 desgewenst gebruik maken van de openmiddag op 26 januari 2022, waarbij vermeld moet worden dat deze openmiddag meer toegespitst is op de schoolverlaters van groep 8 uit het basisonderwijs.