Jaarrooster leerlingen 2023-2024

 

Vakanties en vrije dagen

 • Herfstvakantie: maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023
 • Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie: maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
 • 2e Paasdag: maandag 1 april 2024
 • Suikerfeest: woensdag 10 april 2024
 • Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaart): maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
 • 2e Pinksterdag: aandag 20 mei 2024
 • Juniweek: maandag 24 juni t/m vrijdag 28 juni 2024
 • Zomervakantie: maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024
   

Lesvrije middagen

Op de volgende middagen is er een studiemiddag voor het personeel. Er wordt dan lesgegeven tot en met het vijfde lesuur. Het gaat om de volgende middagen:

 • Dinsdag 3 oktober
 • Donderdag 7 december
 • Dinsdag 16 januari
 • Donderdag 6 juni
   

Studiedag voor het personeel (school gesloten, leerlingen vrij)

 • Donderdag 23 november
 • Woensdag 20 maart
 • Vrijdag 19 juli (met uitzondering van examenkandidaten die deze dag examen moeten doen)

 

Ouderavonden 

 • Dinsdag 19 september: algemene ouderavond + kennismaking mentoren
 • Donderdag 9 november: profielkeuze voorlichting aan leerlingen uit 2 vmbo en 3 havo en hun ouder(s)/verzorger(s)
 • Woensdag 17 januari: informatieavond schoolverlaters 4 vmbo en 5 havo
 • Donderdag 29 februari - informatieavond schoolreis Texel

 

Voorlichtingsmiddagen 

 • Donderdag 1 februari: voorlichtingsmiddag uitstroomprofiel praktijk jaar 3
 • Donderdag 8 februari: voorlichtingsmiddag uitstroomprofiel praktijk jaar 5
 • Donderdag 29 februari: voorlichtingsmiddag Pro-Roc trajecten/uitstroom praktijk jaar 4
 • Donderdag 16 mei: voorlichtingsmiddag groepsstages praktijk jaar 2
   

Orion Praktijkweek 

Maandag 13 t/m vrijdag 17 november 2024
 

Orion leerlingevent 

Dinsdag 30 januari, voor uitstroom naar arbeid.
 

Orion dagbestedingsmarkt 

Donderdag 7 maart, voor uitstroom naar dagbesteding.


Sportdag

Dinsdag 11 juni


Schoolverlatersavond

Woensdag 17 juli van 19:00 tot 20:30 uur
 

Feesten 

 • Het schoolfeest wordt donderdagavond 19 oktober
 • De Sintviering is dinsdag 5 december
 • De jaarafsluiting is donderdag 21 december


Open dag

Zaterdag 27 januari 2024 van 10:00 tot 14:00 uur