Leerlingenvervoer

De meeste leerlingen van OC Drostenburg reizen niet zelfstandig naar school. Sommigen worden door ouders naar school gebracht. Maar veel leerlingen maken gebruik van het leerlingenvervoer dat beschikbaar is vanuit de woonplaats. 

Amsterdam

Het Amsterdams leerlingenvervoer wordt geregeld door het Team Leerlingenvervoer van de gemeente. U kunt de medewerkers bereiken via 020 - 251 8300 of e-mail.

Regio Amsterdam

U woont buiten Amsterdam? Dan gaat u met een brief van school naar het gemeentehuis in uw woonplaats. Iedere gemeente heeft een afdeling Leerlingenvervoer. In deze brief vraagt u om aangepast vervoer voor uw kind(eren).

Welke keuzes zijn er?

Binnen het leerlingenvervoer zijn er drie vormen van vervoer mogelijk:

  1. Openbaar Vervoer (OV-chipkaart): als leerlingen/jongeren binnen de verordening leerlingenvervoer vallen is openbaar vervoer het uitgangspunt. Uw kind krijgt dan een OV-chipkaart. Kan uw kind niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? Dan wordt er een extra OV-chipkaart vergoed voor een begeleider.
  2. Eigen Vervoer (financiële vergoeding): als reizen met het openbaar vervoer niet mogelijk is, kunt u een vergoeding voor eigen vervoer ontvangen. U brengt of haalt uw kind dan zelf.
  3. Aangepast Vervoer ('busje'): soms is aangepast vervoer de enige mogelijkheid, bijvoorbeeld in geval van lichamelijke beperkingen. De leerlingen/jongeren worden met een speciaal busje van huis naar school en terug gebracht.

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie leest u op de pagina Leerlingenvervoer van de gemeente Amsterdam.